Nieuws van de Baan Commissie

Geplaatst: 11-03-2020

Beste leden en gasten,


Op het moment van schrijven ligt de baan er nog erg nat bij… Dat is ook mede de reden dat de baan nog op NON-Qualifying staat en dat “de wintermaatregelen” nog van kracht zijn.
Zowel wij als de greenkeepers / EGP hopen dat het snel droger wordt, helaas hebben we geen invloed op het weer.
Op veel andere zaken hebben we als vaste gebruikers van het Efteling Golfpark wel invloed en daarom vragen we ook jullie medewerking:

1. Het baanpersoneel heeft altijd voorrang en geeft aan wanneer U kunt doorspelen. Houd gepaste afstand, zij zijn aan het werk om “onze” mooie baan te onderhouden;

2. Hark bunkers aan ! Ook als het zand wat natter is kan dat meestal met een klein beetje extra moeite. Loop daarbij altijd vanaf de lage kant de bunker in & uit. Laat na het harken DE HARK BUITEN de bunker. [Dit is regeltechnisch in Uw voordeel!]

3. Repareer pitchmarks op de greens. In alle jaargetijden is dat nodig, in deze natte periode is dat extra belangrijk! En als je toch bezig bent repareer dan niet alleen die van jezelf….

4. Leg divots terug zowel op fairway als daarbuiten. Het repareren van een divot wordt vaak nagelaten omdat men bijvoorbeeld de plag uit elkaar heeft geslagen. Overal liggen wat plukjes. Vooral nu het zo nat is sla je snel grote plaggen eruit. Er is een zeer lelijk “litteken” ontstaan. Niet doorlopen! Raap al die losse stukje op en leg die terug.

5. Op dit moment zijn een aantal voorgreens en een aantal afslagplaatsen afgezet met paaltjes met touw daartussen. Rond de overige voorgreens staan witte lijnen. Deze gebieden zijn daardoor duidelijk verbeterd wat betreft de kwaliteit van het gras. Wij vragen Uw medewerking om ook als deze lijnen / paaltjes met touw straks niet meer aanwezig zijn afstand te houden van deze gebieden.

Blijf met Uw golfkar / handicart weg van de voorgreens. Loop niet met Uw golfkar over de afslagplaatsen. Blijf minimaal 2 meter verwijderd met Uw golfkar / handicart van bunkers en greens. Loop niet tussen bunkers en green met Uw golfkar!

6. Dropzones bij hole 5 & 15, dit zijn dropzones zoals bedoeld in regel 14.3. De nieuwe dropzones zijn voorzien van de hier getoonde tegel. U dient Uw bal bij gebruik van deze dropzone te droppen binnen 1 stoklengte van de tegel. Deze dropzones geven U een extra mogelijkheid buiten de mogelijkheden zoals beschreven in regel 17.1d.

 De dropzone bij hole 5 ligt rechts achter de green.

De dropzone bij hole 15 ligt achter het pad dat achter de green loopt.

7. De bakjes op de afslagplaatsen zijn bedoeld voor gebroken tees! Al het overige afval kan in de afvalbak, waarvan er minimaal 1 beschikbaar is bij de afslagplaatsen van elke hole.

8. De plek van de baanmarkeringen. Zet de paaltjes terug waar U ze aantreft! De baancommissie loopt regelmatig alle baanmarkeringen na en zet ze “terug” op de plek waar ze “horen te staan”.


Als U vragen heeft over de status van de baan / situaties op de baan neem dan contact op met de baan commissie van Golfclub Efteling:

Nelly de Hommel
Esther Schagen
Maarten de Wit

handicapcommissie@golfclubefteling.nl

11 maart 2020

Publiek nieuws overzicht
Bekijk onze vrienden