Golf Circle - Golfen bij de buren voor een vriendenprijsje!

Al is uw homecourse nog zo geweldig...

elke golfer vindt het leuk om af en toe eens op een andere baan te spelen.

Met het Golf Circle initiatief bieden wij onze leden graag de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden op andere banen te spelen. En dat zonder er ver voor te moeten rijden, want de aangesloten golfbanen liggen alle in onze regio.

Met het lidmaatschap van de Golf Circle kunt u vanaf 1 januari 2020 voor slechts € 20,00 per ronde golfen bij deze aangesloten golfclubs.

Hieronder leggen wij u uit hoe dat in zijn werk gaat.

Welke 5 clubs doen mee aan de Golf Circle?

De Golf Circle is een initiatief van de golfclubs/banen Cromstrijen, Efteling, De Oosterhoutse, De Turfvaert en Princenbosch.

Wie kan lid worden van de Golf Circle?

Een lidmaatschap van de Golf Circle is alléén mogelijk voor leden met speelrecht op de 18 respectievelijk 27 holes baan van de aangesloten golfbanen. Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar. Zowel 18-holes leden als 9-holes leden van Golfclub Efteling kunnen lid worden van de Golf Circle.

Leden van een Par-3 baan en/of 10-rittenkaarten, c.q. Efteling Speelkaart-houders zijn uitgesloten van deelname.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

De leden van de Golf Circle kunnen, met een maximum van 4 keer per jaar, op elk van de aangesloten banen spelen voor een vast greenfee tarief van slechts € 20,-per bezoek. Het maakt daarbij niet uit of u 9 of 18 holes speelt. En, niet onbelangrijk, dit vaste tarief geldt ook voor de weekenden.

Wat kost het lidmaatschap?

U betaalt per jaar een bijdrage van € 49,50. U kunt per begin van elk kwartaal toetreden. Er wordt geen korting verleend indien het lidmaatschap later in het lopend kalenderjaar wordt afgesloten.

Is er een maximum aantal leden per club dat deel kan nemen aan de Golf Circle?

Neen, ieder lid met speelrecht op de 18 resp. 27 holes baan van de aangesloten clubs kan zich aansluiten bij de Golf Circle.

Hoe kan ik mijn starttijd reserveren?

U kunt ruim van te voren telefonisch een starttijd reserveren. Voor meer informatie over reserveren en starttijden voor u als pashouder van de Golf Circle raadpleeg de website van de betreffende club.

De baanbezetting op de aangesloten golfbanen bepaalt of uw gewenste starttijd of startplaats gehonoreerd kan worden.

Op het Efteling Golfpark kan een starttijd worden geboekt na 12:00 uur, maximaal 28 dagen vooruit!

Identificeren bij uw bezoek

Op de ontvangende golfbaan identificeert u zich met uw Golf Circle-pas en uw NGF-pasje. Er kan u gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs.

De ontvangende vereniging legt uw bezoek vast in een registratiesysteem.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de Golf Circle?

Is de Golf Circle iets voor u? Aarzel dan niet en schrijf u dan nu direct in bij de receptie van het Efteling Golfpark of bij uw eigen club!

U gaat dan een overeenkomst aan met het Efteling Golfpark of uw eigen golfbaan. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten kunt u bij de receptie van het Efteling Golfpark of bij het secretariaat van uw eigen golfbaan neerleggen.

Het lidmaatschap 2020

Na aanmelding bent u lid van de Golf Circle voor het jaar 2020. Tenzij het lidmaatschap van de Golf Circle voor 1 december van elk jaar schriftelijk of per email wordt opgezegd, wordt het steeds stilzwijgend verlengd met een jaar. Opzegging dient te geschieden bij de receptie van het Efteling Golfpark, golfpark@efteling.com

Uitgifte van de Golf Circle pas

Na betaling, PIN of cash bij de receptie van het Efteling Golfpark krijgt u de Golf Circle kaart. De kaart is op naam en persoonsgebonden. U ontvangt uw Golf Circle pasje direct na ontvangst van uw betaling.



NB: Bij misbruik en/óf het verlenen van medewerking daaraan, wordt de regeling direct en zonder enige compensatie beëindigd.

 

Bekijk onze vrienden