Wedstrijdregelement

EFTELING JEUGD OPEN

ZONDAG 21 mei 2017

 

WEDSTRIJDREGELEMENT EN DEELNEMERSVOORWAARDEN

 De wedstrijd wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf”, vastgesteld door de R & A, aangevuld met de “Local Rules”.

Aanmelden via het website-inschrijfformulier, voor kinderen die geboren zijn op of na 01-01-1992 en een actieve EGA handicap hebben. Voor categorie 3 geldt HCP 36.1 t/m 54.0 of baanpermissie.

Categorie 1 is geldig voor de NGF VAN LANSCHOT JUNIOR RANKING.

Het inschrijfgeld bedraagt voor:

  • categorie 1 € 30,- 
  • categorie 2 € 27,50
  • categorie 3 € 20,-

De inschrijving wordt geldig na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld op NL66RABO0136527531 ten name van Golfclub Efteling onder vermelding van Efteling Jeugd Open.

Na ontvangst van de betaling van het inschrijfgeld volgt vermelding op de deelnemerslijst. Dit geschiedt op basis van volgorde van datum en tijd van de ontvangen betaling. Wij accepteren geen contante betalingen op de dag van de wedstrijd. Indien er geen betaling is ontvangen op de dag dat de startlijst geplaatst gaat worden , zal de inschrijving vervallen.

De wedstrijdleiding zal geen gehoor geven aan verzoeken omtrent starttijden en flightindelingen.

 

Er wordt gespeeld in 3 categorieën:

Categorie 1 HCP 0 t/m 18.0  18 holes Bruto Stokeplay (Q) Aanvang 8.00 uur
             
Categorie 2 HCP 18.1 t/m 36.0  18 holes Netto Stableford (Q) Aanvang 12.00 uur
             
Categorie 3 HCP 36.1 t/m 54.0 of baanpermissie 9 holes Gezelligheidswedstrijd
Strokeplay met HCP-verrekening
Aanvang 12.00 uur

 

De deelnemers dienen zich minimaal een half uur vóór de starttijd aan te melden bij de wedstrijdtafel en minimaal 10 minuten vóór de start van de wedstrijd te melden bij de starter op de aangewezen hole.

De speler ontvangt zijn scorekaart na aanmelding bij de wedstrijdleiding en is verplicht deze met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie.

De speler is verplicht zijn eigen scorekaart binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole bij het wedstrijdsecretariaat te controleren, te ondertekenen en in te leveren bij de wedstrijdleiding.

Bij inschrijving is de deelnemer akkoord gegaan met de deelnamevoorwaarden, waarbij ingeval van afmelding de deelnamekosten alsnog verschuldigd zijn aan de wedstrijdorganisatie onder uitzondering van aantoonbare, onvoorziene omstandigheden als gevolg van persoonlijke omstandigheden (Bijv. overlijdensgeval binnen familie, tijdelijk ernstige fysieke verhindering als gevolg van ernstig letsel. Griep, verkoudheid, keelpijn of i.d. vallen hier buiten.)

Afmelden kan uitsluitend bij mevr. J. van Leuven via 06-40702149.

Spelers die niet toegelaten kunnen worden in verband met overboeking, ontvangen het inschrijfgeld retour.

Het gebruik van een caddie is niet toegestaan.

Het gebruik van een mobiele telefoon is verboden.

Het gebruik van (elektronische) apparatuur om afstanden op de baan te bepalen, is toegestaan binnen de daarvoor door de NGF uitgevaardigde bepalingen.

Tijdens de Efteling Jeugd Open zijn geen toeschouwers of ouders in de baan toegestaan. Wel zijn ze van harte welkom om de wedstrijd te volgen op de door de wedstrijdleiding aangewezen tee’s en plaatsen.

Verzorgde (golf)kleding wordt op prijs gesteld.

Winnaar in categorie 1 is de speler met de beste bruto score over 18 holes. Bij gelijke stand volgt een play-off op hole 1, tot de beslissing is gevallen.

Bij een gelijke stand voor de tweede of derde prijs in categorie 1, geldt de beste score van de laatste 9-6-3 holes.

Voor de winnaar in categorie 2 geldt de beste netto score over 18 holes. Bij gelijke stand is de speler met de laagste handicap de winnaar.

Er zijn ook prijzen voor de longest drive, bij jongens en meisjes. Tevens is er een prijs voor de neary.

Voor categorie 1 en 2 geldt dat, wanneer de winnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, de prijs automatisch naar de volgende speler gaat.

Minimaal 5 dagen vóór aanvang van de Efteling Jeugd Open zullen de starttijden aan de spelers gemaild worden.

De starttijden zullen ook op de website (Efteling Jeugd Open) geplaatst worden.

De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen, waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

 

Jeugdcommissie Golfclub Efteling

 

Bekijk onze vrienden