Stappenplan

NAAR HANDICAP 54 VOOR JEUGD TOT 14 JAAR

HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN

Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje.

Hieronder zijn voor elk taslabel/pasje de vereisten opgenomen. Vanaf niveau Birdie hebben we bij deze vereisten ook ‘de vaardigheid in de baan’ benoemd. Uiteindelijk is dit het doel; dat kinderen zelfstandig, in een goed tempo, rekening houdend met de medespelers in de baan en met respect voor de baan, 9 of 18 holes kunnen golfen.

De vaardigheid in de baan is gedefinieerd voor het spelen vanaf de paarse en lichtblauwe tees en bij Golfbaanpermissie ook vanaf de oranje tee. Indien deze tees niet aanwezig zijn in de baan, kunnen de afstanden van de paarse en lichtblauwe tees natuurlijk ‘vertaald’ worden naar de eigen baan (of Par-3 baan).

 

 

TASLABEL PAR

Lessen en trainingen

 

 • Je hebt ongeveer 3 maanden lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd

Techniek

 • Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de swing.
 • Je kunt met de putter een bal laten rollen over de green.
 • Je kunt een chip maken die een boogje maakt en een stukje doorrolt.
 • Je kunt met een ijzer een bal van de tee slaan en een stuk door de lucht laten vliegen.

Gedragsregels

 • Je beheerst de basisbeginselen van de regels om veilig op en rond de baan te spelen. Je kent de term Fore! Je kent de veiligheidsregels op de driving range en de oefenfaciliteiten. En je hebt ‘Hole 1’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.
 • Je weet je weg te vinden op de club (bijv. ballenautomaat, driving range, putting green, tassenloods, clubhuis).
 • Je weet bij wie je moet zijn voor lessen/trainingen en vragen.

 

 

TASLABEL BIRDIE

Lessen en trainingen

 • Je hebt ongeveer een half jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.

Techniek

 • Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de lange slagen en je hebt veel geoefend

Vaardigheid testen

 • Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op putting green in 9 slagen voltooien.
 • Chippen: 5 chipslagen (van totaal 10 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan.
 • Swing: 3 van de 5 ballen minimaal 50 meter rechtuit (meisjes 35 meter).

Gedragsregels

 • Je beheerst de basisbeginselen van de regels, en je kunt ze toe passen:
 • Je kunt pitchmarks repareren.
 • Je harkt de bunkers netjes aan.
 • Je weet waar je met je tas/trolley mag lopen en waar je deze neer moet zetten.
 • Je weet dat je niet mag treuzelen op de baan en dat je snellere flights door moet laten (ook als je lang moet zoeken naar een bal).
 • Je speelt sportief en houdt rekening met elkaar, je wacht op elkaar en je helpt elkaar zoeken.
 • Je bent bekend met alle onderdelen die je bij het spelen van een hole kunt tegenkomen: afslagplaats, fairway, green en hindernissen.
 • Je hebt ‘Hole 1 t/m 4’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.

Vaardigheid in de baan

 • Je kunt vanaf de lichtblauwe tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole, met minstens 18 stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes.
  Je helpt jouw begeleider bij het tellen van je slagen en de begeleider rekent de punten uit. (Par + 4 = 2 punten, Par +5 = 1 punt, Par + 6 = bal oprapen en een 0 noteren).

 

 

TASLABEL EAGLE

Lessen en trainingen

 • Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.

Techniek

 • Je beheerst de basisbeginselen van alle slagen, en je hebt veel geoefend.

Vaardigheid testen

 • Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op putting green in 9 slagen voltooien.
 • Chippen: 5 chipslagen (van totaal 8 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan.
 • Bunker: 2 van de 5 slagen uit de bunker eindigen op de green.
 • Swing: 3 van de 5 slagen zijn recht en minstens 70 meter ver (meisjes 60 meter).

Gedragsregels

 • Je beheerst de basisbeginselen van de regels en je kunt de (gedrags)regels toepassen bij de volgende onderwerpen:
  • out of bounds (witte paaltjes).
  • waterhindernissen (rode en gele paaltjes).
  • grond in bewerking (GUR, blauwe paaltjes).
  • de green (o.a. putting lijn, vlag, pitchmarks).
  • Je hebt ‘Hole 1 t/m 6’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.

Vaardigheid in de baan

 • Je kunt binnen 2 uur en een kwartier op 9 holes minstens 18 stablefordpunten halen:
  • vanaf de lichtblauwe tee, uitgaande van 3 extra slagen per hole, of
  • vanaf de paarse tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole.
 • Je telt zelf je slagen en jouw begeleider helpt je daarbij en rekent de punten samen met jou uit.
  (Lichtblauwe tee: 3 slagen boven Par per hole = 2 punten, 2 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.
  Paarse tee: 4 slagen boven Par per hole = 2 punten, 5 slagen boven Par =1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.)

 

 

TASLABEL ALBATROSS / NGF-PAS GOLFBAANPERMISSIE

 

Lessen en trainingen

 • Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.

Techniek

 • Je beheerst alle slagen (redelijk), en je hebt veel geoefend.

Gedragsregels

 

 • Je hebt ‘Hole 1 t/m 9’ goed gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek .
 • Je kunt de regels goed in de praktijk toe passen en hebt het golfregelexamen (zie informatie onderaan) gehaald.

Vaardigheid in de baan

 • Je kunt vanaf de paarse tee, uitgaande van 3 extra slagen per hole, met minstens 18 stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes.
 • Of je speelt vanaf de oranje tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole.
 • Je telt zelf je slagen en checkt dat na elke hole bij je marker. Na afloop reken je zelf de punten uit en je marker rekent dat ook uit, zodat je het kan controleren. (Paarse tee: 3 slagen boven Par per hole = 2 punten, 4 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.
 • Oranje tee: 4 slagen boven Par per hole = 2 punten, 5 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.)

Het Albatross niveau is te vergelijken met Golfbaanpermissie. Golfbaanpermissie wordt uitgegeven door de baaneigenaar op voorspraak van de pro.

Voor Golfbaanpermissie kan een pasje aangevraagd worden bij de NGF.

 

 

NGF-PAS CLUBHANDICAP 54

 • Je hebt Taslabel Albatross/NGF-pas Golfbaanpermissie; onderdeel hiervan is het behalen van het golfregelexamen.
 • Je speelt een ronde van 9 holes vanaf de kortste tee met een geldige rating. Je speelt vanaf handicap 54 en behaalt minimaal 18 stablefordpunten. De scores worden door een marker genoteerd. Deze marker heeft zelf minimaal handicap 54.

GOLFREGELEXAMEN

Jonge spelers volgen (9) verplichte regellessen in de praktijk, waarbij tijdens elke regelles in de praktijk de regelkennis wordt getest. Als een jonge speler alle regellessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. Als blijkt dat een jonge speler nog niet alle regelkennis goed genoeg beheerst, dan zal hij enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen.

Tips voor de regellessen

 • Hoewel de club de vorm van afnemen van het examen zelf mag bepalen, verdient gebruikmaking van de 9 lessen en dus mondeling afnemen sterke aanbeveling.
 • Het aanleren van de regels en etiquette door gebruikmaking van de 9 lessen wordt aanbevolen.
 • Goede samenwerking tussen de Jeugdcommissie en de Handicap- en Regelcommissie is onontbeerlijk bij het opleiden van de kinderen.
 • Het beste resultaat wordt geboekt wanneer de kinderen in groepjes van maximaal vijf les krijgen en een belangrijk deel van de les in de baan wordt gegeven. Laat de kinderen daarbij zo veel mogelijk ook zelf de behandelde regel toepassen.
 • Laat de lessen niet langer duren dan één uur.
 • Een goede voorbereiding van de les maakt het leuker voor zowel de docent als voor de kinderen.
 • Gebruik een afvinklijst na elke les om de voortgang van de jeugd bij te houden.

GEBRUIK VAN FORWARD TEES

Het is niet meer mogelijk om het praktisch deel aan te passen aan de leeftijd (en fysiek) van de kinderen.
 Het verdient wel sterk de voorkeur voor kinderen tot 14 jaar gebruik te maken van forward tees; dit kan betekenen rode tees voor jongens en oranje voor meisjes, of oranje tees voor jongens en meisjes. Hiervoor is het wel nodig dat er vanaf deze tees voor zowel dames als heren een Course en Slope Rating aanwezig is, zodat een Qualifying Ronde kan worden gespeeld.

PAARSE EN LICHTBLAUWE TEES

Een golfclub/golfbaan kan zelf de locaties voor deze tees bepalen a.d.h.v. de volgende richtlijnen voor de afstanden:

Paars

Par 3: 65 – 105 meter

Par 4: 165 – 200 meter

Par 5: 220 – 320 meter

Lichtblauw

Par 3: 40 – 75 meter

Par 4: 75 – 125 meter

Par 5: 125 – 175 meter

De relatieve afstand t.o.v. de rode tee is 60% voor paars, en 40% voor lichtblauw. Bij de paarse tees gaan we uit van afslagen van circa 100 meter en vervolgslagen van circa 60 meter; bij de lichtblauwe tees van afslagen van circa 70 meter en vervolgslagen van circa 40 meter. Voor 9 holes is de lengte van paars circa 1.750 meter en voor lichtblauw circa 1.000 meter.

Meer informatie over de tees is te vinden via www.ngf.nl/pagina/informatie-over-paarse-en-lichtblauwe-tees/

VAARDIGHEIDSTESTEN

Voor deze testen kan les 15 (circuittesten) uit het boek 15 Familielessen worden gebruikt.

TASLABELS EN BOEKEN

De taslabels, het boekje 'De belangrijkste Golfregels voor de jeugd' en de ’15 Familielessen’ zijn te bestellen via www.golfboeken.nl. Golfclubs kunnen tegen gereduceerd tarief bestellen via een B2B account.

Alle NGF uitgaven zijn te vinden op de website van de NGF; via de link http://www.ngf.nl/pagina/ngf-uitgaven/

 

Bekijk onze vrienden