Local rules

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS 2020

1. Tijdelijke plaatselijke regel i.v.m. No Play Zone op hole 7

Vanwege de aanhoudende vochtige omstandigheden is er een NO PLAY ZONE gemaakt op de fairway van hole 7. Dit gebied is afgezet met blauwe paaltjes met groene kop. Dit gebied moet worden ontweken. Regel 16-1f.

2. Plaatsen

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.
Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager."

3. Konijnenholen

Op de holes 11, 12, 13, 14 en 15 (de zogenaamde ‘bosholes’) is door konijnen op het kort gemaaide deel forse schade veroorzaakt.
Wanneer de bal van een speler of speelster in een konijnenhol ligt in het Algemene gebied (R. 16.1 Abnormale baanomstandigheden, waaronder gaten gegraven door dieren) mag de abnormale baanomstandigheid worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1b.
Wanneer bekend of praktisch zeker is dat de bal van de speler of speelster op hole 11, 12, 13, 14 of 15 in het Algemene gebied op het kort gemaaide deel van de baan terecht is gekomen maar onvindbaar is, mag de speler of speelster handelen conform Regel 16.1b en de abnormale omstandigheid ontwijken.
Wanneer het echter niet bekend of praktisch zeker is dat de bal in het Algemene gebied in de abnormale baanomstandigheid op het kort gemaaide deel van de baan terecht is gekomen en de bal is verloren, dan moet de speler of speelster volgens slag en afstand handelen (R. 18.2).
 

H&R/Baan commissie
28 februari 2020

 

GUR of No Playzone!

Sinds 1 januari 2019 wordt er in de regels verschil gemaakt tussen het mogen of moeten ontwijken.

Wanneer GUR is afgebakend met blauwe palen, dan mag men dat gebied ontwijken. Regel 16-1b (bijv. mierenhopen, werkzaamheden, beschadigingen in de baan). Wanneer GUR een Verboden speelzone / No play zone is, wordt het gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop. Dit gebied moet worden ontweken. Regel 16-1f.

 

LOCAL RULES GOLFCLUB EFTELING 2019

 1. Buiten de baan (out-of-bounds) wordt aangegeven met witte paaltjes.
 2. De rode hindernis aan de linkerzijde van hole 17 is maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige.
 3. Als een speler niet weet of zijn bal in een grote hindernis ligt op hole 6, 17 of 18, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:

Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d (3).

Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:

1)      als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:

¨      het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of

¨      het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.

2)      als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

 1. Als een bal in de hindernis ligt achter de green van hole 15 of als bekend is of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag: ontwijken volgens Regel 17.1, of als extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropping zone droppen. Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 2. Als de bal van een speler niet is gevonden, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand. Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3)

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

1)      Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen op de baan;

2)      Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

 

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • dan is de oorspronkelijke bal, die verloren is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
 • dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden.

 1. Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
 2. Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

 Voor tijdelijke regels: zie  aankondiging bij de balie en bij hole 1 & 10.

Bekijk onze vrienden