Local rules

TIJDELIJKE  PLAATSELIJKE  REGELS SEPTEMBER 2020

In verband met de coronacrisis is een aantal regels aangepast om te zorgen dat spelers zich kunnen houden aan de 1,5 m afstand.

1. Scorekaarten
• Scorekaarten worden niet uitgewisseld.
• Spelers noteren hun eigen holescores op de scorekaart.
• Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart accordeert; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.

2. Vlaggenstokken
Om het risico op besmetting te minimaliseren mogen de vlaggenstokken niet worden aangeraakt of uit de hole worden gehaald. De vlaggenstok dient te allen tijde in de hole te blijven staan. Om de vlaggenstok is een Pvc-buis geplaatst zodat de bal hoog blijft liggen.

3. Bunkers
Uit voorzorg zijn de harken uit de bunkers verwijderd. Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole." U leest hierover meer op de pagina www.ngf.nl/coronaregels.

4. Konijnenholen
Op de holes 11, 12, 13, 14 en 15 (de zogenaamde ‘bosholes’) is door konijnen op het kort gemaaide deel forse schade veroorzaakt.
Wanneer de bal van een speler of speelster in een konijnenhol ligt in het Algemene gebied (R. 16.1 Abnormale baanomstandigheden, waaronder gaten gegraven door dieren) mag de abnormale baanomstandigheid worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1b.

Wanneer bekend of praktisch zeker is dat de bal van de speler of speelster op hole 11, 12, 13, 14 of 15 in het Algemene gebied op het kort gemaaide deel van de baan terecht is gekomen maar onvindbaar is, mag de speler of speelster handelen conform Regel 16.1b en de abnormale omstandigheid ontwijken.
Wanneer het echter niet bekend of praktisch zeker is dat de bal in het Algemene gebied in de abnormale baanomstandigheid op het kort gemaaide deel van de baan terecht is gekomen en de bal is verloren, dan moet de speler of speelster volgens slag en afstand handelen (R. 18.2).

5. Ontwijken vogelschade
Bij het ontwijken van de schade op het kort gemaaide gedeelte van de baan, veroorzaakt door vogels, mag de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole.


H&R/Baan commissie
13 september 2020

 

 

 

LOCAL RULES GOLFCLUB EFTELING 2020

 

1. Buiten de baan (out-of-bounds) (Regel 18.2) wordt aangegeven met witte paaltjes.

2. De rode hindernis aan de linkerzijde van hole 17 is maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige.
 
3. Als een speler niet weet of zijn bal in een rode hindernis ligt op hole 6, 17 of 18, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast: Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d (3).
Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal. Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:
 
A. als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:
  • het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee,

of

  • het spel voort te zetten met de provisionele bal in  welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld. 

B. als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker  dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

 
4. Als  een bal in de hindernis ligt bij de greens van hole 5 en hole 15 of als bekend is of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag: ontwijken volgens Regel 17.1, of als extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropping zone droppen, binnen een stoklengte gemeten vanaf de tegel. Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

5. Abnormale baanomstandigheden (abnormal course conditions) (Regel 16)
Wanneer Grond in bewerking (GUR) is afgebakend met blauwe palen, mag men dat gebied ontwijken. Regel 16-1b (bijv. mierenhopen, werkzaamheden, beschadigingen in de baan).
Wanneer GUR een Verboden speelzone/No play zone is, wordt het gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop. Dit gebied moet worden ontweken. Regel 16-1f.
 
6. Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
 
7. Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1.3).

H&R commissie
3 mei 2020
 
 

 

 

 

Bekijk onze vrienden