Baangelden en lidmaatschappen

Golfclub Efteling is opgericht in 1994. De vereniging streeft naar 800 leden. De club beschikt over ongeveer 55% van de starttijd. Door een uitgekiend reserveringssysteem worden de starttijden tussen leden en overige medegebruikers verdeeld.

Overweegt u lid te worden?

Voor 2020 gelden de navolgende lidmaatschappen en tarieven:

 Product  Speelrecht  Horeca tegoed  Clubcontributie Jaar totaal Speelrecht bij maandelijks betalen
Speel alle dagen 18  € 1.080,00 € 80,00  € 100,00 € 1.260,00 € 92,50
Speel alle dagen 9  € 645,00 € 80,00  € 100,00 € 825,00 € 56,50
Speel & Werk 18  € 755,00 € 80,00  € 75,00 € 910,00 € 65,50
Speel & Werk 9  € 460,00 € 80,00  € 75,00 € 615,00 € 41,00
Speel senior+ 18  € 645,00 € 80,00  € 75,00 € 800,00 € 56,50
Speel & Probeer 1 jaar  € 805,00 € 80,00 € 100,00 € 985,00 € 70,00
Speel Jeugd (25-29)  € 515,00  n.v.t.  € 50,00 € 565,00 € 45,50
Speel Junior (17-24)  € 360,00  n.v.t.  € 50,00 € 410,00 € 32,50
Speel Kind (t/m 16)  € 85,00  n.v.t.  € 50,00 € 135,00  n.v.t.

 

 

Wanneer kunt u spelen:

 

 Product  Waneer spelen (starttijden)
Speel alle dagen 18 Onbeperkt
Speel alle dagen 9 Onbeperkt; maximaal 9 holes per dag
Speel & Werk 18 Maandag t/m vrijdag en zondag: voor 10:00 uur en na 16:00 uur, zaterdag niet.
Speel & Werk 9 Maandag t/m vrijdag en zondag: voor 10:00 uur en na 16:00 uur, zaterdag niet.
Speel senior+ 18 Maandag t/m donderdag en zaterdag: voor 10:00 uur en na 16:00 uur, vrijdag en zondag niet.
Speel & Probeer 1 jaar Onbeperkt
Speel Jeugd (25-29) Onbeperkt
Speel Junior (17-24) Onbeperkt
Speel Kind (t/m 16) Onbeperkt

 

 Voorwaarden en opmerkingen:

 • Bovenstaande tarieven gelden voor een jaar en ingang is telkens de eerste van de maand;
 • De verenigingsbijdrage bestaat uit: Speelrecht + Horeca bijdrage + clubcontributie;
 • Slechts het speelrecht kan ook per maand worden betaald en het tarief daarvoor is inclusief een kostenopslag. Clubcontributie en horeca-tegoed worden in één keer voor een jaar gefactureerd. Voor de incassering is een incassoverklaring noodzakelijk die door de penningmeester zal worden toegestuurd, indien van toepassing;
 • Het horeca-pas geeft recht op een korting in het restaurant van 10%, behoudens de separaat te vermelden arrangementen;
 • Indien het horeca-tegoed niet wordt besteed gedurende het lidmaatschapsjaar zal geen restitutie plaats vinden;
 • Voor alle bovengenoemde producten geldt dat er maximaal 3 maanden vooruit een starttijd geboekt mag worden en er mogen slechts drie openstaande boekingen per lid bestaan;
 • Voor leden die nog in het bezit zijn van een leningscertificaat geldt een korting van 20% op het speelrecht, behoudens 'Speel alle dagen 18'. Daarvoor geldt een tarief van € 835,00 per jaar;
 • Houders van een 9-holes product kunnen tegen bijbetaling van € 17,50 extra greenfee ook een ronde van 18 holes spelen, met in acht name van de daarvoor geldende speeldagen en -tijden;
 • Producten in bovenstaande schema's waarbij geen leeftijden zijn aangegeven, zijn niet leeftijdsgebonden, hetgeen betekent dat iedereen gebruik kan maken van de Speel & Werk-producten en Senior+ 18-product;
 • In het jaar wanneer een lid 80 jaar wordt geldt een korting van 10% op het gekozen speelrecht. Elk volgende jaar boven de 80 jaar is telkens een korting van 10% op het speelrecht van toepassing;
 • Gedurende de abonnementsperiode van één jaar kan er niet worden gekozen voor een product met een lager speelrecht tarief. In die periode kan er wel worden gekozen voor een product met een hoger tarief. Het bestaande product zal per eerste van de (volgende) maand worden beëindigd, waarvoor een credit-factuur voor de resterende maanden zal worden gemaakt. Het nieuwe product start dan weer voor een jaar;
 • Het wijzigen van een product mag gedurende het lopende jaar slechts één keer geschieden;
 • Bij blessures, ziekte, of tijdelijke afwezigheid bestaat er geen mogelijkheid voor een tussentijdse opschorting van de verenigingsbijdragen;
 • Peildatum voor leeftijden is 1 januari;
 • Deelname aan de NGF-competitie is alleen mogelijk met het product 'Speel alle dagen 18'!
 • De tijd van 16:00 uur in bovenstaande overzicht wordt gedurende de wintertijdperiode aangepast naar 14:00 uur;
 • Het wijzigen dan wel opzeggen van de verenigingsbijdrage door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij ledenadministratie@golfclubefteling.nl minimaal 4 weken voor afloop van de lopende abonnementsperiode. Opzegging in strijd met het voorgaande betekent een voortzetting van hetzelfde product gedurende een jaar.

 Hoe kunt u zich opgeven als lid?

Wilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging? Klik dan hier voor het inschrijfformulier. Als het compleet is ingevuld, klik dan op "Verstuur" en uw gegevens worden dan verstuurd naar onze ledenadministratie. U krijgt automatisch een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven mailadres, waarna onze ledenadministratie contact met u zal opnemen.

 

Bekijk onze vrienden