Lid worden en opzeggen

Golfclub Efteling is opgericht in 1994. De club beschikt ongeveer over 55% van de beschikbare starttijden. Door een uitgekiend reserveringssysteem worden de starttijden tussen leden en overige medegebruikers verdeeld.

Overweegt u lid te worden?

 Kijk voor de  verenigingsbijdragen hier

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie van Golfclub Efteling (ledenadministratie@golfclubefteling.nl) tegen het einde van het verenigingsjaar, met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

Het verenigingsjaar loopt voor leden die voor 1 oktober 2017 reeds lid waren, van één januari tot en met één en dertig december. E.e.a. betekent dat een eventuele opzegging van het lidmaatschap voor één december dient te geschieden. Voor leden die m.i.v. de invoering van de nieuwe baangelden (na 1 oktober 2017) gebruik maakten van een ingangsdatum per eerste van de maand, dient een eventuele opzegging te geschieden uiterlijk vier weken voor afloop van het verenigingsjaar.

Opzegging in strijd met het voorgaande doet het lidmaatschap eindigen op één en dertig december van het daaropvolgende jaar, of op het einde van de volgende periode van het daaropvolgende jaar.

Algemeen

Bij blessures, ziekte, of tijdelijke afwezigheid bestaat er geen mogelijkheid voor een tussentijdse opschorting van de verenigingsbijdragen.

Bekijk onze vrienden