Lid worden en opzeggen

Golfclub Efteling is opgericht in 1994. De club beschikt ongeveer over 55% van de beschikbare starttijden. Door een uitgekiend reserveringssysteem worden de starttijden tussen leden en overige medegebruikers verdeeld.

Overweegt u lid te worden?

 

In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 26 september 2017 zijn de nieuwe verenigingsbijdragen goedgekeurd!

Kijk voor de nieuwe verenigingsbijdragen hier

 

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. E.e.a. betekent dat een eventuele opzegging van het lidmaatschap voor één december dient te geschieden.

Opzegging in strijd met het voorgaande doet het lidmaatschap eindigen op één en dertig december van het daaropvolgende jaar.

Algemeen

Bij tussentijdse aanmelding wordt het baangeld en het clublidmaatschap naar evenredigheid berekend.

Bekijk onze vrienden