Lid worden en opzeggen

Golfclub Efteling is opgericht in 1994. De vereniging streeft naar 490 leden. De club beschikt over 55% van de starttijd. Door een uitgekiend reserveringssysteem worden de starttijden tussen leden en overige medegebruikers verdeeld.

Overweegt u lid te worden?

Voor 2017 gelden de navolgende lidmaatschappen en tarieven:

Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven.

Proeflidmaatschap

  Proeflidmaatschap Gewoon lidmaatschap
Baangeld € 900,00 € 1.041,00
Clublidmaatschap € 100,00 € 100,00
Cateringfee - € 80,00

Leden ontvangen een persoonlijke cateringkaart die recht geeft op 10% korting op de consumptieprijzen van de horeca van het Efteling Golfpark. Indien u niet opzegt gaat het lidmaatschap aan het einde van het jaar over in een gewoon lidmaatschap.

Oud-leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd kunnen pas weer in aanmerking komen voor een proeflidmaatschap minimaal drie jaar na laatste datum van opzegging.

Lidmaatschap voor 21 - 40 jarigen

Voor de leeftijdscategorie van 21 tot 40 jaar (tot en met 39 jaar) bedraagt het baangeld € 600 en een clublidmaatschap van € 100. Zoals alle leden ontvangt u tevens een cateringkaart die recht geeft op 10% korting op de prijzen van de horeca.

Speciaal voor kinderen van leden in de leeftijdsklasse van 18 tot 40 jaar 

Voor kinderen van leden in de leeftijdsklasse van 18 tot 40 jaar (tot en met 39 jaar) geldt een speciaal lidmaatschap. Het baangeld bedraagt dan € 350 en het clublidmaatschap € 100. Zoals alle leden ontvangt u tevens een cateringkaart die recht geeft op 10% korting op de prijzen van de horeca.

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. E.e.a. betekent dat een eventuele opzegging van het lidmaatschap voor één december dient te geschieden.

Opzegging in strijd met het voorgaande doet het lidmaatschap eindigen op één en dertig december van het daaropvolgende jaar.

Algemeen

Bij tussentijdse aanmelding wordt het baangeld en het clublidmaatschap naar evenredigheid berekend.

Bijvoorbeeld:

Proeflidmaatschap 2017

  baangeld € 900 contributie € 100 totaal
januari € 900,00 € 100,00 € 1.000,00
maart € 750,00 € 84,00 € 834,00
mei € 600,00 € 67,00 € 667,00
juli € 450,00 € 50,00 € 500,00
september € 300,00 € 33,00 € 333,00
november € 150,00 € 17,00 € 167,00
       

U kunt zich aanmelden met dit  aanvraagformulier lidmaatschap.

Jeugdleden

Voor jeugdleden is er een aparte regeling. Wij streven er naar jeugdleden onmiddellijk toe te laten. Het kan evenwel voorkomen dat er problemen zijn met de les capaciteit. In dat geval zullen nieuwe jeugdleden één tot enkele maanden moeten wachten tot er plaats vrij komt. U krijgt daarover bericht na een aanvrage voor het lidmaatschap.

Er zijn twee categorieën jeugdleden:

  1. Gewone jeugdleden (jongeren tot 21 jaar)
  2. Studentleden             (van 21 tot 27 jaar)

Alle jeugdleden betalen € 50 contributie en daarnaast baangeld afhankelijk van de leeftijd overeenkomstig het navolgende overzicht:

jonger dan 15 jaar   € 81,00
15 jaar   € 137,00
16 jaar   € 219,00
17 jaar   € 302,00
18 jaar   € 395,00
19 jaar   € 466,00
20 jaar   € 549,00
Studentleden   € 549,00

Þ

Jeugdleden kunnen zich aanmelden met dit aanvraagformulier jeugdlidmaatschap.

Bekijk onze vrienden